Country Ville Resort : โครงการ คันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม : สนใจโครงการติดต่อ โทร. 02-950-1415 , 02-950-8833 เวลา 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน

โครงการ คันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม :  Country Ville Resort
เกี่ยวกับเรา
โครงการ คันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม แคราย - รัตนาธิเบศร์
250 ม.จากรถไฟฟ้า 2 สายสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
สนใจโครงการติดต่อ โทร. 02-950-8833, 02-950-1415 เวลา 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน

โครงการคันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท เจ้าของโครงการ บริษัท ซี.พี.เอ็น.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร นายชัยณรงค์ กนิษฐสุต ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

  • พื้นที่โครงการ 283 ตารางวา
  • โฉนดที่ดินเลขที่ 19631
  • เริ่มก่อสร้างปี 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557
  • ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 123/123 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โครงการ คันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม :  Country Ville Resort โครงการ คันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม แคราย - รัตนาธิเบศร์
250 ม.จากรถไฟฟ้า 2 สายสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
สนใจโครงการติดต่อ โทร. 02-950-8833, 02-950-1415 เวลา 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน

โครงการคันทรี่ วิลล์ รีสอร์ท เจ้าของโครงการ บริษัท ซี.พี.เอ็น.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร นายชัยณรงค์ กนิษฐสุต ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
• พื้นที่โครงการ 283 ตารางวา • โฉนดที่ดินเลขที่ 19631 • เริ่มก่อสร้างปี 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557
• ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 123/123 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000